seNordic Cooling Solutions

Helhetslösningar för alla som har behov av kylar och frysar.

Complete Solutions.jpg

 

 

 

 

2018 omsatte NCS drygt 110 miljoner kronor och levererade 14 000 kylar till våra olika marknader. Sedan slog pandemin till med full kraft och de flesta länders aktiviteter stängdes delvis ned. Vi tog tillfället i akt att samla våra styrkor, utveckla vår affärside, våra system och vår organisation. Vi startade även ett eget logistikföretag och utvecklade NCS Retailsolutions vidare.

Under 2022 omsatte våra tre bolag 150 miljoner kronor och är väl förberedda för framtiden på alla plan. Vår affärsidé är densamma som innan pandemin och har nu bevisligen klarat sig mycket bra och innebär fortfarande att alltid erbjuda de bästa möjliga produkterna och den bästa och mest kundanpassade totallösningen så våra kunder kan lägga sin tid på den egna kärnverksamheten.