seNordic Cooling Solutions

TOTAL SOLUTION

När du vill ha full kontroll över dina kylar och frysar.

Complete Solutions.jpg
Total Solution.jpg

Hos oss får du en fullfunktionslösning i "Total Solution" där vi tar om allt du behöver kring din utrustning.  Dels via vårt kundsupportteam och i vår webbportal får du full kontroll över statusen på dina kylar och frysar. Var de är utplacerade, när det är dags för underhåll och service, beställning av service och transporter samt mycket mer.

Det sparar dig otroligt mycket tid, säkrar din ROI-kalkyl och hjälper oss att sköta våra uppdrag i rätt tid.  Självklart kan du också välja att bara använda den eller de tjänster du behöver. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning och få till en effektiv logistik.

Har du egna redan köpta kylar och frysar kanske du bara behöver hjälp med lagerhållning,  service och logistiken runt dessa. Vi har service i samtliga länder vi verkar i  även på kylar och frysar du inte har köpt av oss och utan dyra serviceavtal.

Analys & kartläggning

Kanske vet du vad du vill ha eller så hjälps vi åt att landa i en optimal produkt för dina varor eller din butik.  Vi hjälper dig med en analys och kartläggning för att hitta bästa lösningen för din verksamhet.

Ledande produkter

NCS arbetar sedan över 15 år med branschens främsta tillverkare av kylar och frysar. Våra agenturer och tillverkande partners garanterar oss och våra kunder prioriterade, snabba och säkra leveranser. I samarbete med NCS får ni högsta kvalitet och en väl beprövad och känd standard på respektive marknad för respektive syfte. Vi erbjuder också special och projekttillverkning i större och mindre antal om kunder har egna önskemål. I de allra flesta fall samarbetar vi där med vår officiella partner Astecoolers i Forssa Finland som är ledande inom produktutveckling och tillverkning. Där finns inga begränsningar för vad vi kan erbjuda!

Effektiv logistik

NCS skickar varje år många tusen pallar runt om i Norden och Europa. Med den erfarenheten har vi skapat en effektiv logistiklösning och godshantering som våra kunder har stor nytta och glädje av.

Service, underhåll & återvinning

Viktigt för oss och för våra kunder är att ansvara för inköpta kylar och frysar även när det tråkiga sker, att en produkt slutar fungera korrekt. NCS arbetar som en ”one stop shop” när det gäller teknisk service. Det innebär att våra kunder runt om rapporterar in sina eventuella fel till oss i vår webbportal, varpå vi skickar ut våra tekniker för att åtgärda ärenden på kvalitetsmässigt bästa och snabbaste sätt.

Webbportal för din egen kontroll

Webbportalen är ett kontrollverktyg för alla dina nya och befintliga produkter, oavsett tillverkare. Här har du möjlighet att sköta dina inköp, boka leveranser till slutkund, boka service, rekonditioneringar och destruktion. Du har också fullständig historik över dina produkters livscyklar och kan koppla samman produkter och eventuella avtal med kunder mm. Webbportalen innehåller en logistikdel, en integrerad e-handelsdel och en del för att hantera övriga tjänster. Självklart finns vårt kundsupportteam tillgängliga och kanske vill du ”outsourca” denna del som många kunder gör och då är det bara att kontakta oss.

Miljö

Vi arbetar i nära samförstånd med våra leverantörer och partners för att minska våra produkters och tjänsters miljöpåverkan. I detta arbete ingår bland annat att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser eller andra luftföroreningar, optimera våra transporter samt att ha en effektiv avfallshantering. Rekonditionering och återanvändning är också ett naturligt steg i en produkts livscykel.

Läs mer om vårt miljöarbete: