seNordic Cooling Solutions

Grön kyla - Det handlar om att tänka efter före.

I nära samarbete med våra leverantörer och partners ska vi ständigt arbeta för att minska våra produkter och tjänsters miljöpåverkan. Vi ska utveckla tjänster och produkter som ger våra kunder ett högt värde och minskad miljöpåverkan.

Det handlar om att tänka efter före. Att ta hänsyn till alla olika aspekter av hur vi påverkar miljön. Sedan 2013 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och vet helt enkelt var skåpet ska stå för att kunna säga att vi jobbar hållbart.

1.jpg

Nordic Cooling Solutions AB är den ledande aktören inom kyld och fryst exponering och förvaring. Inom NCS koncernen ingår försäljning, lagerföring, rekonditionering och service samt distribution av kommersiella plug-in kylar och frysar. Huvudkontor, produktion och lager ligger i Köping.

NCS produktsortiment är en blandning av produkter från olika partners runt om i främst Europa men även resten av världen. NCS fokus är ständigt att erbjuda de allra bästa och miljövänligaste kylarna och frysarna och den detaljen avgör vårt val av partner och produkt.

NCS arbetar aktivt som en part i logistikkedjan med till största delen egna välplanerade frakter. Vi har ett nära samarbete och dialog med våra kunder för att minska vår del av miljöpåverkan samtidigt som det gynnar vår ”produkt”.

Vårt ledningssystem omfattar all verksamhet inom NCS koncernens bolag och vårt arbete med miljö och kvalitet för våra produkter och tjänster. Dels i vår egen verksamhet men också där vi kan vara med och påverka delar i produktens livscykel.

Vi ställer krav på våra leverantörer och externa samarbetspartner som på det sättet också ingår i vårt förbättringsarbete för att minska miljöpåverkan och för att få nöjda kunder. Vi har alltid gällande lagstiftning och våra kunders krav och förväntningar som en grund i vårt arbete med att förbättra kundnöjdheten och att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster.

PLANERING ÄR A OCH O

Vi lägger många timmar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners på att räkna och planera behovet av kyla för kommande säsonger med miljön med oss i planering.

SMARTA TRANSPORTER

Vi optimerar våra transporter och planerar inköp av kylar och frysar i god tid. I största möjliga mån ser vi till att ta hem fulla lastbilar och containers. Även våra servicetekniker planerar för en mer effektiv arbetstid som minskar våra transporter.

HÅLLBARA PRODUKTER

Våra produkter har den senaste tekniken och de miljösmartaste konstruktionerna. Självklart är produkterna utrustade med energisnål LED belysning och med miljöklassade kylmedia såsom R290 och R600. Vi arbetar även med automatisk avfrostning och övrig ny miljösmart teknisk utveckling. Det handlar om smarta funktioner för att minska våra produkters miljöpåverkan och säkerställa stabil drift och låga omkostnader.

 

REKOND OCH ÅTERANVÄNDNING

NCS egna rekondavdelning hanterar många tusen produkter per år och så länge det går och så länge det är hållbart rekondar vi kylskåp och frysar. Vi värderar skåpen utifrån ålder, användande, skick samt tillgång på reservdelar innan vi låter dem gå vidare för rekond. När vi skickar ut dem till nya användningsområden, ser de nya ut igen. Kontakta oss gärna om ni letar en extern partner för er utrustning!

RÄTT SERVICE

Utbildade kyltekniker hanterar all efterservice på våra produkter. Noggrant försöker vi säkerställa vad det kan vara för fel, innan vi åtgärdar på plats där kylen står. Vi eftersträvar endast ett besök för att åtgärda det som inte fungerar för att spara in transporter och då behöver kylteknikerna ha med sig rätt utrustning när de kommer på besök.

VI UTVECKLAR STÄNDIGT RUTINER OCH PROCESSER

Ständiga förbättringar i våra rutiner och processer gör att vi ligger långt framme i utvecklingen och det våra kunder och blivande kunder behöver. Vi ser vad som fungerar och använder fungerande arbetssätt och metoder. Det gör också skillnad för våra samarbetspartners.

CERTIFIERINGAR OCH STANDARDER FÖR KVALITET

Vi arbetar strukturerat med verktyg och modeller för att följa upp och säkerställa att de produkter och tjänster vi säljer och hanterar lever upp till såväl externa som interna krav. Vi är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarden ISO 9001.

 

Läs mer om certifieringar och standarder nedan.