seNordic Cooling Solutions

NCS Retail Solutions arbetar med kylar och -frysar för butiker i dagligvaruhandeln som vill hitta en kostnadseffektiv kyllösning för nyetableringar, ombyggnationer eller kombinationer med egen centralkyla i nivå med det teknikskifte som F-gasförordningen medfört.

Swedish.jpg

Att skifta från gammal utrustning till modern effektiv kan innebära stora investeringskostnader för butiker. Med plug-in alternativt plug-in och waterloop som en del får du inte bara en prisvärd kyllösning – du får även en flexibel butik som ger dig möjlighet att säsongsanpassa, testa nytt eller snabbt växla upp och ner mellan plug-in, centralkyla alt waterloopsystem.

Det händer mycket i vår bransch – och det händer snabbt. Framtiden är inte given för alla. Hur ser tillväxten ut på din marknad? Vilka konkurrenter kommer? Hur kommer den växande e-handeln påverka butiken? Vilka sortiment kommer att växa hos dig?

Som handlare vill man gärna ha flexibla butiker. Att snabbt kunna växla upp och växla ner, optimera, förändra, säsongsanpassa, testa nytt eller avfärda idéer är modern butiksdrift.

Mycket har hänt med tekniken. Det handlar inte om att välja det ena eller andra, det handlar om att hitta den mix som är rätt för din butik. Med vår mix av plug-in, waterloop får du möjligheten till en flexibel butik – och sparar investeringskostnader.

NCS har samarbetsavtal med några av Europas största tillverkare – och vi kan leverera kylarna och frysarna direkt vid beställning.

Mer information via 0221 - 275 70 eller på info@go-ncs.se.