Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Som leverantör av produkter/tjänster har vi lång erfarenhet av att arbeta med hög IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter.

Då ni som kund anlitar oss som leverantör behöver ni som personuppgiftsansvariga upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss.

Nordic Cooling Solutions har tagit fram ett biträdesavtal för våra tjänster. För just denna personuppgiftshantering är vi personuppgiftsansvarig i egenskap av leverantör.