Total solution

När du vill ha full kontrollöver dina kylar och frysar.

Våra tjänster

Hos oss får du en fullfunktionslösning, Total Solution, där vi tar hand om allt du behöver kring din utrustning. Genom vår webbportal får du full kontroll över statusen på dina kylar och frysar, var de är utplacerade, när det är dags för underhåll och service, beställning av service och transporter samt mycket mer. Det sparar dig otroligt mycket tid, säkrar din ROI-kalkyl och hjälper oss att sköta våra uppdrag i rätt tid. Men självklart kan du också välja att bara använda den eller de tjänster du behöver. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning och få till en effektiv logistik. Har du egna kylar och frysar kanske du bara behöver hjälp med lagerhållning eller service och underhåll. Vi har service över hela Norden, även på kylar och frysar du inte har köpt av oss och utan dyra serviceavtal.

Analys & kartläggning

Kanske vet du vad du vill ha eller så hjälps vi åt att landa i en optimal produkt för dina varor så att du säkrar din ROI-kalkyl. Eller så har du redan kylarna och frysarna men behöver lagerhållning och support med tjänster för att hantera dem. Vi hjälper dig med en analys och kartläggning för att hitta bästa lösningen för din verksamhet.

Ledande produkter

NCS arbetar med branschens största tillverkare och varumärken av kylar och frysar. Dessa agenturer garanterar högsta kvalitet och en väl beprövad och känd standard på respektive marknad. Vi erbjuder också egen Private Label-tillverkning i Forssa, i västra Finland, i samarbete med våra partners i Aste Coolers. Där finns inga begränsningar för vad vi kan erbjuda.
Läs mer i vår gemensamma katalog.

Effektiv logistik

NCS skickar varje år ca 5000 EU-pallar runt om i Norden. Med den erfarenheten har vi skapat en effektiv logistiklösning och godshantering som våra kunder har stor nytta och glädje av.

Service, underhåll & återvinning

Viktigt för oss och för våra kunder är att ansvara för inköpta kylar och frysar även när det tråkiga sker, att en produkt slutar fungera korrekt. NCS arbetar som en ”one stop shop” när det gäller teknisk service. Det innebär att våra kunder runt om i Norden rapporterar in sina eventuella fel till oss i vår webbportal, varpå vi skickar ut våra tekniker för att åtgärda ärenden på kvalitetsmässigt bästa och snabbaste sätt.

Webbportal för din egen kontroll

Webbportalen är ett kontrollverktyg för alla dina nya och befintliga produkter, oavsett tillverkare. Här har du möjlighet att sköta dina inköp, boka leveranser till slutkund, boka service, rekonditioneringar och destruktion. Du har också fullständig historik över dina produkters livscyklar och kan koppla samman produkter och eventuella avtal med kunder m m. Webbportalen innehåller en logistikdel, en integrerad e-handelsdel och en del för att hantera övriga tjänster.

Miljö

Vi arbetar i nära samförstånd med våra leverantörer och partners för att minska våra produkters och tjänsters miljöpåverkan. I detta arbete ingår bl a att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser eller andra luftföroreningar, optimera våra transporter samt att ha en effektiv avfallshantering. Rekonditionering och återanvändning är också ett naturligt steg i en produkts livscykel. Läs mer om vårt miljöarbete!