2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på kylaggregat som innehåller köldmedium med fluorerade växthusgaser om de har en fyllningsstorlek motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter HFC och har en GWP-faktor på mer än 2500. Om du inte har förberett din kyl-park till omställningen kan det innebära stora investeringar för företaget för att bygga om utrustning som inte längre har tillåtna köldmedium. Men i stället för ombyggnad, erbjuder vi en bättre lösning till lägre kostnad.

En stor omställning från den tidigare förordningen är att allt som tidigare räknats i kg, alternativt i ton ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) Vi på NCS har under flera år förberett oss för att våra produkter ska vara godkända inför denna omställning. Vi hjälper dig med en snabb och prisvärd konvertering till godkända plug-in-kylar. Du byter enkelt ut den eller de kylar som inte längre får användas till en eller flera nya, flyttbara, där du bara behöver stoppa i kontakten. Vi kan också ge dig en finansieringslösning som passar just ditt företag.

EU:s F-gasförordning syftar till att minska utsläppen beräknade i CO2e (koldioxidekvivalenter). Genom att fluorerade växthusgaser ersätts med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i CO2e kunna minska med två tredjedelar fram till 2030.

R290 och R600

Våra plug-in-kylar använder endast R290 och R600 som är godkända köldmedium och vi är nu fullt fokuserade på att hjälpa alla företag och butiker som behöver ställa om. Vi har satt oss in i problematiken och svarar gärna på dina frågor. Du hittar också information om den nya förordningen på naturvardsverket.se som också ger en del svar på frågor.