Klarar du kraven på kyla 2020? NCS ger dig en prisvärd och grön lösning.

2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på kylaggregat som innehåller köldmedium med fluorerade växthusgaser om de har en fyllningsstorlek motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter HFC och har en GWP-faktor på mer än 2500. Om du inte har förberett din kyl-park till omställningen kan det innebära stora investeringar för företaget för att bygga om utrustning [...]

25 januari 2018|

Louise leder teamet.

Social, glad och målmedveten. Vi hälsar vår nya medarbetare Louise Vital välkommen till NCS. Louise är teamledare vilket betyder att hon ser till att det dagliga arbetet på lagret och kundsupport fungerar på bästa sätt. Det som fick henne att börja på NCS var framför allt att hon såg deras engagemang och driv och delade [...]

17 januari 2018|