Grön kyla

Det handlar om att tänka efter före.

Miljö

Allt miljöarbete börjar med en tanke.

”I nära samarbete med våra leverantörer och partners ska vi ständigt arbeta för att minska våra produkter och tjänsters miljöpåverkan. Vi ska utveckla tjänster och produkter som ger våra kunder ett högt värde och minskad miljöpåverkan.   Ur vår miljöpolicy.

Det handlar om att tänka efter före. Att ta hänsyn till alla olika aspekter av hur vi påverkar miljön. Sedan 2013 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi vet helt enkelt var skåpet ska stå för att kunna säga att vi jobbar hållbart.


Ladda ner vårt miljöcertifikat ISO 14001:2004

Planering är A och O

Vi lägger många timmar tillsammans med våra samarbetspartners på att räkna och planera behovet av kyla för kommande säsonger. Vi tänker ”rätt modell för rätt produkt”. ”Rätt tid för inleverans och utleverans”.

Smarta transporter

Vi optimerar våra transporter och planerar inköp av kylar och frysar i god tid. I största möjliga mån ser vi till att ta hem fulla lastbilar och containers. Även våra servicetekniker planerar för en mer effektiv arbetstid som minskar våra transporter.

Hållbara produkter

Vi jobbar först och främst med produkter som har den senaste tekniken och de miljösmartaste konstruktionerna. Självklart är produkterna utrustade med energisnål LED belysning och med miljöklassade kylmedia såsom R290 och R600. Vi arbetar även med automatisk avfrostning och övrig ny teknisk utveckling, så kallade smartcoolers. Det handlar om smarta funktioner för att minska våra produkters miljöpåverkan och säkerställa stabil drift och låga omkostnader.

Rekond och återanvändning

Vi rekondar kylskåp och frysar så länge det går och så länge det är hållbart. Tekniken går fort framåt och därför arbetar vi med partners som är specialiserade på rekond av just kylar. Vi värderar skåpen utifrån ålder, användande, skick samt tillgång på reservdelar innan vi låter dem gå vidare för rekond. När vi skickar ut dem till nya användningsområden, ser de nya ut igen.

Rätt service

Utbildade kyltekniker hanterar all efterservice på våra produkter. Noggrant försöker vi säkerställa vad det kan vara för fel, innan vi åtgärdar på plats där kylen står. Vi eftersträvar endast ett besök för att åtgärda det som inte fungerar för att spara in transporter och då behöver kylteknikerna ha med sig rätt utrustning när de kommer på besök.

Effektivt att hyra

Vi ser att allt fler önskar hyra sin kyl och det är väldigt effektivt. Både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Det går inga onödiga timmar där energi spills på användande som inte behövs. Du kan enkelt planera din budget och får exakt vad du beställt. ”Hyr dig fri” är ett uttryck som en av våra kunder myntat och det stämmer väl in på detta flexibla sätt att använda kylar för sina event, kampanjer i butik, tillfälliga kök med mera.

Vi utvecklar ständigt rutiner och processer

Ständiga förbättringar i våra rutiner och processer gör att vi ligger långt framme i utvecklingen och det våra kunder och blivande kunder behöver. Vi ser vad som fungerar och använder fungerande arbetssätt och metoder. Det gör också skillnad för våra samarbetspartners.